Alfa Psy Gent-Eeklo
Geert Van Caelenberg

Alfa Psy biedt u een combinatie van hoge professionaliteit en bescheiden kosten. Gelegen in een historisch pand hartje Zomergem, op 10 km van Gent en van Eeklo, in een groen stijlvol kader. Er is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de nabijheid van de kerk geeft een vlotte oriƫntering.

30+ jaar ervaring

Klinisch psycholoog, pedagoog, psychotherapeut en specialist diagnostiek.

Overzicht Alfa Psy

Specialisatie

Psychologisch onderzoek en diagnose, en de begeleiding die hieruit kan voortvloeien.

Aanbod

Snel beschikbaar

Een eerste contact kan doorgaans binnen de week.

Contactgegevens

Aanbod

De klemtoon ligt op psychologisch onderzoek en diagnose, en op de begeleiding die hier kan uit voortvloeien, zoals psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. Verder ligt de focus voornamelijk op hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, leerstoornissen, adhd, add, nld, pervasieve ontwikkelingsstoornis, autismespectrum stoornis, autisme, Asperger, pdd-nos, odd, pda, mcdd.

Intelligentie-onderzoek kan vanaf 3-4 jaar, bv. bij hoogbegaafdheid, onderpresteren, leermoeilijkheden, faalangst, schoolproblemen, ontwikkelingsstoornissen.

Neuropsychologisch onderzoek kan vanaf 6 jaar. Het gaat dan vooral om aandachtsfuncties, concentratie, geheugen, werktempo, ruimtelijk-visuele vaardigheden, executieve functies, spitsbegaafdheden, sociale vaardigheden, deficits.

Belevingsonderzoek bij kinderen (vanaf 6 jaar) zoals bij echtscheiding, verlating, affectieve verwaarlozing.

Persoonlijkheidsonderzoek (jongeren en volwassenen), ook voor differentiaaldiagnose en second opinion. Onderzoek naar autisme, Asperger en ontwikkelingsstoornissen, vaak in combinatie met neuropsychologisch onderzoek.

Begeleiding (vanaf 13 jaar), bv. exploratieve diagnostiek, bv. cognitieve therapie, bv. ondersteunende therapie, bv. relatietherapie, bv. psycho-educatie. Bijzondere aandacht voor multiculturele settings.

Honoraria

Alfa Psy hanteert lage erelonen op basis van een uurtarief van 45 euro.

Voor sommige tussenkomsten voorzien de ziekenfondsen een tegemoetkoming in de kosten. Bij kinderen en jongeren kan dit oplopen tot 50%.

45 euro / uur
Testonderzoek, diagnostisch gesprek, bespreking, rapportage
Therapie, begeleiding
IQ bepaling (WPPSI of WISC of WAIS of KAIT), aandachtsonderzoek
tot 10 euro
Gebruik van testmateriaal en internetlicenties

Overzicht

Wie?

Geert Van Caelenberg is erkend klinisch psycholoog, pedagoog, psychotherapeut en specialist in klinische diagnostiek.

Heeft een opleiding van 8 full-time jaren UGent en UCL. Internationale beroepservaring van meer dan dertig jaar. Lid van beroepsverenigingen.

Diensten

 • Testonderzoek en diagnostiek.
 • Pedagogisch en psychologisch advies.
 • Psychologische begeleiding.
 • Kinderen, jongeren, volwassenen.

Beschikbare tests

 • WPPSI-III
 • WISC-III
 • WAIS-III
 • KAIT
 • K-SNAP
 • TEA-CH
 • BOURDON-VOS
 • RORSCHACH
 • TAT
 • CAT
 • MMPI-2
 • TOM-tests
 • vragenlijsten en checklists
 • en meer...

Praktisch

Werkwijze

Een eerste afspraak (intake) geeft geen verdere verplichting.

Gaat het om een onderzoek, dan wordt dit afgesloten met een nabespreking. De tests worden individueel uitgevoerd. Volgens uw keuze krijgt u en/of uw arts een deskundig rapport van het onderzoek. Eerst wordt u een voorstel van rapport voorgelegd en na overleg met u komt een definitieve tekst tot stand. Zowel voor onderzoek als voor therapie kunt u steeds gratis vragenlijsten meekrijgen en gegevens ontvangen over beschikbare lectuur in de openbare bibliotheken, en over wetenschappelijk verantwoorde internet sites. Bijkomende tests kunnen interactief op het internet worden uitgevoerd of kunt u afhandelen per e-mail.

Beroepsethiek

Therapie is noodzakelijkerwijze interactief en ook tijdens onderzoeken blijft de dialoog. Het principe van wederzijdse gelijkwaardigheid en respect is evenzeer van kracht ten opzichte van een kind of een jongere. De cliƫnt heeft recht op een optimale dienstverlening met klare taal en zonder onnodige kosten. Heeft uw vraagstelling een medische component dan is samenwerking met uw arts aangewezen. De beroepscode van de Belgische Federatie van Psychologen is van toepassing.

Contactgegevens

Adres
Geert Van Caelenberg
Dreef   43
9930 Zomergem
Bekijk dit op een kaart
Telefoon
0476 / 48 36 46
E-mail
geert@alfapsy.be

Wenst u informatie of een afspraak gelieve te bellen in de voormiddag.
Telefonisch advies eveneens in de voormiddag.
E-mails die een vraagstelling bevatten worden dagelijks beantwoord.

Nu contact opnemen

Alle velden zijn vrijblijvend

Bericht verzenden